NEXTCOM UK English version of this site Aby powrócić do strony możesz kliknąć w widok perspektywy

Dobra diagnoza to 90% sukcesu !

Diagnostyka i doradztwo:

Aby system telekomunikacyjny stał się narzędziem pewnym i skutecznym, powinien opierać się na stworzonej przez profesjonalistów odpowiedniej strategii jego tworzenia. Nextcom opracowuje kompleksowe strategie systemowe i w zależności od potrzeb, strategie dla poszczególnych elementów. Realizowane prace przygotowują firmy do wdrożenia systemu teleinformatycznego. Rekomendujemy konkretne rozwiązania teleinformatyczne, które będą gwarantować realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć założony cel, potrzebna jest dobra metodyka prac oraz narzędzia wspomagające.

    Proces opracowywania strategii informatyzacji składa się z czterech etapów:
  • określenie założeń strategicznych systemu (działającego, bądź planowanego)
  • określenie obszarów działania, poprzez analizę procesów biznesowych
  • określenie potrzeb i oczekiwanej funkcjonalności
  • przedstawienie koncepcji systemu

Cena opisanych usług oraz model rozliczeń ustalany jest indywidualnie i zależy od poświęconego przez konsultantów czasu na analizę zagadnienia oraz od stopnia skomplikowania problematyki. Przed rozpoczęciem prac uzgadniamy z klientem szacunkową wartość projektu, a następnie w zależności od przebiegu prac dopuszcza możliwość modyfikacji ceny na podstawie szczegółowego rozliczenia godzin pracy konsultantów.

DO GÓRY

KONTAKT DO NAS