NEXTCOM UK English version of this site Aby powrócić do strony możesz kliknąć w widok perspektywy

Jeśli uważasz, że nie potrzebujesz umowy serwisowej...

Serwis doraźny:

Zadania stawiane przed działami technicznymi często wymagają realizacji dodatkowych projektów, znajdujących się poza ich kompetencjami lub też wymagających dodatkowych zasobów ludzkich na czas wdrożenia. W takim przypadku proponujemy Państwu asystę techniczną umożliwiającą dostarczenie Klientowi wysokowykwalifikowanej kadry technicznej do realizacji poszczególnych projektów, odciążając w ten sposób pracowników lub dostarczając inżynierów systemowych o specjalistycznych kwalifikacjach stosownie do potrzeb Klienta.

Wszystkie oferowane przez Nextcom usługi obejmują przeprowadzanie planowych działań kontrolnych i prewencyjnych mających na celu zapobieganie w przyszłości awariom. W czasie wykonywania tych czynności nasi inżynierowie wykonują serię czynności diagnostycznych specyficznych dla infrastruktury informatycznej klienta. Dzięki działaniom zapobiegawczym możemy ograniczyć przestoje, które powstają zwykle w wyniku nieodpowiedniego administrowania oprogramowaniem i sprzętem. Mniej awarii technicznych - to mniej zakłóceń w działaniu biznesu.

Nasza firma nastawia się głownie na długofalową współpracę z Klientami i świadczy usługi głównie poprzez umowy serwisowe, jednak nasi specjaliści są również dostępni do prac interwencyjnych w przypadku pilnych awarii. Standardowa oferta nie obejmuje obsługi w dni wolne od pracy i święta oraz godziny nocne, ale zawsze może zostać rozszerzona stosownie do Państwa potrzeb.

Opłaty za takie usługi regulowane są za każdą rozpoczętą godzinę pracy według obowiązującego cennika. Czas reakcji zależy od ilości zgłoszeń i jest uzależniony od ilości prac na potrzeby klientów posiadających podpisane umowy serwisowe.

DO GÓRY

KONTAKT DO NAS